En opstramning
Det pædagogiske fag trænger til en opstramning – en dygtiggørelse og en ny faglighed, der følger med alle de vendinger, som moderne videnskab, pædagogisk forskning og emotionel udvikling er kommet til i de sidste år. Det gælder specielt indenfor områderne: det relationelles betydning, emotionalitetens væsentlighed for at forstå mennesker og ikke mindst, hvad egenindsigt i sig selv betyder for at kunne udføre det pædagogiske fag, så det sætter frugtbare spor i de børn, borgere og mennesker som pædagogen møder.

Styrket kommunikation
Også det kommunikative trænger til at blive styrket – det er ikke nok, at vi kan tale om den gode relation til festlige lejligheder. Vi må kunne mere i vores faglighed og allerhelst som det foregangsland vi helst vil være kunne træne værktøjer, teknikker og metoder, der hører til pædagogens værktøjskasse.

Hvad tilbyder vi?
Det Pædagogiske Hus tilbyder løbende åbne kurser, foredrag, konferencer og med tiden uddannelser og giver mulighed for at tilegne sig viden, værktøjer og teknikker til at løfte fagligheden til glæde for de mennesker og menneskebørn, som møder vores praksis.

Det Pædagogiske Hus er en gruppe mennesker indenfor det pædagogiske område som har set behovet og har glæden ved at få det pædagogiske fag løftet.